#56

Het woord voor vandaag is:

WIND

Het woord van gisteren was water, vandaag is dat wind. We hebben een spreekwoord ‘met alle winden meewaaien’ wat meer slaat op niet echt een eigen mening hebben en snel meegaan in wat anderen vinden.

Als je kiest om goed te zijn voor anderen, elkaar lief te hebben, dan zal je merken dat je soms ook tegen de wind in moet gaan of letterlijk tegenwind krijgt. Stel je bent boos op iemand dan kan je natuurlijk boos reageren maar dat zal waarschijnlijk niet goed voelen. Maar reageer je nou vanuit goedheid, vanuit liefde dan is dat misschien even lastig maar het zal gaan voelen alsof je meewind hebt. Probeer het eens uit vandaag.

Tot morgen, de op een na laatste dag!

English

Today’s word is:

WIND

Yesterday’s word was water, today it is wind. We have a proverb in Holland ‘blowing with all the winds’ which refers more to not really having an opinion of your own and quickly going along with what others think.

If you choose to be good to others, to love each other, you will find that sometimes you also have to go against the wind or literally face headwinds. Suppose you are angry with someone, you can of course react angry, but that will probably not feel right. But if you react from goodness, from love, then that might be difficult for a while, but it will start to feel like you have tailwind. Just try it today.

See you tomorrow!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s