Alleen maar niet alleen

Het is een beetje een gekke tijd, voor veel mensen een fijne tijd maar voor heel veel anderen een tijd van eenzaamheid. Wanneer je zoekt naar het woord eenzaamheid dan lees je: “je niet verbonden voelen”. En ik denk dat we dat gevoel allemaal wel eens hebben.Ik zei laats tegen een vriend toen we het over eenzaamheid hadden, je bent nooit alleen want God is bij je. Het antwoord was “maar niet fysiek”. Ik moest daar over nadenken en las ergens dit:

“Als je jezelf door het geloof verbonden weet met God, kun je eenzaam zijn, maar ben je niet alleen. Hij is dan bij je, ook al ervaar je Zijn nabijheid niet.

Dus Hij is altijd bij je. Maar hoe zit het dan met dat fysieke, dat gevoel van dat Hij echt naast je staat. Want dat gevoel wil je in je eenzaamheid ook graag ervaren. Voor mij zit dat in kleine dingen, een lief bericht van iemand, de zon op je gezicht, een vogel die je ineens ziet…….

En dat is het denk ik……..het antwoord: 

“Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren. Jullie hemelse Vader geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels? En waarom maken jullie je zorgen over kleren? Kijk eens naar de bloemen in het gras. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet.” MATTEÜS 6:26, 28 BB

En misschien is mijn manier van geloven wel eenvoudig maar waarom iets moeilijker maken? 

Mocht jij je vandaag of in de toekomst eenzaam voelen, kijk dan eens naar de vogels. Geniet van wat je allemaal wel hebt en mag ontvangen.

Ik wens jullie hele fijne feestdagen en zie en spreek jullie graag weer in 2022!

Ren.

Alone but not alone

It is a bit of a crazy time, for many people a good time but for many others a time of loneliness. When you search for the word loneliness you read: “not feeling connected”. And I think we all feel that way sometimes. I talked to someone recently about loneliness and said you are never alone because God is with you. The answer was “but not physically”. I had to think about that and read this somewhere:

“If you know yourself connected to God by faith, you can be lonely, but you are not alone. He is then with you, even if you do not experience His nearness.

So He is always with you. But what about that physical, that feeling of Him really standing next to you. Because you also want to experience that feeling in your loneliness. For me it’s the little things, a sweet message from someone, the sun on your face, a bird you suddenly see…….

And that might just be the answer:

“Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? “And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin.”

Matthew 6:26, 28 NIV

And maybe my way of believing is simple, but why make it complicated?

If you feel lonely today or in the future, look at the birds. Enjoy what you do have and may receive.

I wish you a very Merry Christmas and I look forward to seeing and speaking to you again in 2022!

Ren.

One thought on “Alleen maar niet alleen

 1. My sweet Ren, every time I see something related to birds I think of you. I love how birds make you feel and the peace you find in them.

  I feel lonely sometimes but now that I am writing this I’ve realized that I feel lonely because my focus is not on God, I’m thinking, worrying and not keeping my eyes on Him.

  I need to be more aware of why I am feeling lonely, I am not alone, God is always with me but I my mind is busy wondering…

  May we always feel His presence and our focus be on serving Him.

  Love you friend 😘 Gisela

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s