#55

Het woord voor vandaag is:

WATER

Eens in de zoveel tijd ga ik met mijn zus (en als het kan met haar meiden erbij) een weekendje weg. Meestal kiezen we voor een plek bij de zee maar we hebben ook eens in een huisje gezeten aan de Waddenzee. Het verschil was vooral dat de zee aan de kust echt actief was met de branding en de getijden en de Waddenzee was water met alleen getijden en vrijwel geen branding, een soort stilstaand water zeg maar (hoewel het daar ook best kan stormen hoor). Ik had het er met mijn zus over dat stilstaand water toch niet zo leuk is als de zee met haar branding en ik moest denken aan hoe het in ons leven soms ook stilstaan is of lijkt en soms stormt. En hoe we misschien beter met de golven mee kunnen zwemmen dan er tegenin gaan.

Denk eens na vandaag over of jij met de golven mee zwemt of er meestal tegenin gaat.

Tot morgen!

English

Today’s word is:

WATER

Once in a while I go for a weekendtrip with my sister (and if possible with her daughters). Usually we choose a place by the sea, but we also once stayed in a house on a lake. The main difference was that the sea on the coast was really active with the surf and the tides and the lake was water had virtually no surf, a kind of still water so to speak (although it can also storm there). I was talking with my sister that still water is not as nice as the sea with its surf and I had to think about how in our lives it is sometimes or seems to be still and sometimes storms. And how it might be better to swim with the waves rather than against them.

Do you swim with the waves or do you usually go against them?

See you tomorrow!

2 thoughts on “#55

  1. Love your analogy of the sea and lake. I felt the peace from the lake when we went to Lake Tahoe, I felt the presence of God. And yes we must swim with the waves and not against them, allow God to take over and learn from the experience instead of wanting to do it our way.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s