Over nieuw worden enzo

en ineens is daar weer een nieuw jaar…..

En met een nieuw jaar komt ook de hoop dat het dit jaar anders zal zijn, dat dit jaar alles beter zal gaan.

“Maar God maakt ons niet beter, Hij maakt ons nieuw!”

Ik las het bovenstaande op de website van YouVersion, het gaat over een frisse start.

“Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.”
‭‭2 Korinthiërs‬ ‭5:17‬ ‭HTB‬‬

Geen enkele verandering die we maken, zal resultaten opleveren die vergelijkbaar zijn met het actief zoeken naar Jezus – en Hem toestaan ons te transformeren. Wat ga jij dit jaar doen?

Ik wil het jaar starten met vasten. Vasten kan op heel veel verschillende manieren. Voor mij is het het mezelf ontzeggen van dingen zodat ik me meer mag en kan focussen op God. De komende ca 3 weken wil ik intermitterend vasten mbt voeding, dat houdt in dat ik 16 uur niet eet en 8 uur wel mag eten. In de praktijk mag ik dan tussen 12 uur middags en 20:00 uur s’avonds normaal eten en verder niet. Ook zal ik in deze periode niet actief zijn op Social media.

Vasten doen wij (Christenen) voor God, niet voor anderen. Het maakt dat we ons beter kunnen focussen op Zijn hart en Geest. We doen het met de intentie iets op te geven dat zo een pad vrij maakt om meer tijd met Hem door te brengen.

Gisteren had ik weer de eerste keer Biblejournaling met de internationale groep, we waren met zes vrouwen uit alle hoeken van de wereld om samen na te denken over God’s woord. Maar ook om te praten, scrapbooken, lachen enzovoort. De vraag die Marlisa, mijn vriendin die de gastvrouw was, ons stelde was “hoe voed je je geloof?” Dat vond ik een hele goede vraag en dat is ook voor een groot deel de reden dat ik het nieuwe jaar wil starten met vasten.

Ik volg een 21 dagen plan van YouVersion genaamd 21-day fast Daily Devotional van The Vine, als het goed is kan je hier klikken mocht je er meer van willen weten of mee willen lezen/doen.

Graag spreek ik jullie weer eind januari!

Ren.

Engels

About being new

and suddenly there is a new year again…..And with a new year also comes the hope that this year will be different, that this year everything will be better.

” But God does not make us better, He makes us new !”

I read the above on the YouVersion website, it’s about a fresh start.

“Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here!”
‭‭2 Corinthians‬ ‭5:17‬ ‭NIV‬‬

No change we make will produce results comparable to actively seeking Jesus—and allowing Him to transform us. What are you going to do this year?

I want to start the year with fasting. Fasting can be done in many different ways. For me it is denying myself things so that I can focus more on God. For the next 3 weeks I want to do intermittent fasting with regard to food, which means that I do not eat for 16 hours and can eat for 8 hours. So I can eat normal between 12 noon and 8 p.m.. I will also not be active on social media during this period.

We (Christians) fast for God, not for others. It allows us to better focus on His heart and Spirit. We do it with the intention of giving up something that will clear a path to spend more time with Him.

Yesterday I had the first Biblejournalingsession again with the international group, we were with six women from all over the world to be together talking about God’s word. But also to chat, scrapbook, laugh and so on. The question that Marlisa, my friend who was the hostess, asked us was “how do you feed your faith?” I thought that was a really good question and it’s also a big part of why I want to start the New Year with a fast.

I’m following a 21-day plan from YouVersion called 21-day fast Daily Devotional from The Vine, if all goes well you can click here if you want to know more about it and/or want to read/participate.

I will see and talk to you again at the end of Januari!

Ren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s