Waar ben jij over 5 jaar: over drijven en dobberen.

Waar ben jij over vijf jaar? Die vraag kreeg ik laatst. En eerlijk, ik wist het antwoord niet. Niet omdat ik niet weet waar ik ben over 5 jaar maar, omdat ik gewoon nooit zover vooruit kijk. Of dat fout of goed is weet ik niet en eigenlijk is dat ook niet belangrijk of interessant.

Op het moment lees ik in Hartsrust, een boek van Eline Hoogenboom. Voorop staat “365 momenten met God”. Ik lees het dagelijks maar niet als een 365 dagen dagboek, meer elke dag een paar bladzijden. Het boekje geeft handreikingen over hoe je de weg naar je hart vindt en het hart is dan de veilige plek waar je mag zijn met God (even heel kort door de bocht samengevat). Dat als je daar je veilige plek hebt en ook weet hoe je er moet komen, je altijd een veilige haven hebt om naartoe terug te keren.

En dat is misschien ook het antwoord op de vraag, waar ben jij over 5 jaar: in die veilige haven.

En ook nu al kan ik er soms heel even zijn maar ik hoop over vijf jaar daar m’n eigen legplaats te hebben waar mijn bootje zich veilig mag voelen (oké ik moet misschien ophouden met de beeldspraak :D).

Rust in ons hart zoeken en vinden zal altijd een worsteling in de storm blijven. Ik heb altijd gedacht dat we op een gegeven moment klaar zijn met worstelen en zoeken. Maar dat zal altijd zo blijven, de stormen blijven komen maar omdat je weet dat je een veilige haven hebt in God, een vaste basis, zal je blijven drijven en in fases lekker dobberen.

En natuurlijk blijven er altijd onzekerheden in werk of je gezin. Of herinneringen die je toch niet kunt veranderen, je hoeft niet te zoeken of te wachten op meer van iets zodat je je beter kunt voelen, meer aandacht, meer erkenning. Die veilige haven is er, in jou.

Where are you in 5 years: about floating and boating

Where are you in five years? I got that question recently. And honestly, I didn’t know the answer. Not because I don’t know where I will be in 5 years, but because I just never look that far ahead. Whether that is wrong or right I don’t know and actually that is not important or interesting.

I am reading a (Dutch) book at the moment with tips on how to find the way to your heart and the heart is then the safe place where you can be with God (briefly summarized). That if you have your safe place there and also know how to get there, you always have a safe harbor to return to.

And that may also be the answer to the question, where will you be in 5 years: in that safe haven.

And even now I can sometimes be there for a while, but I hope in five years to have my own berth there where my boat can feel safe (okay maybe I should stop with the metaphors :D). Seeking and finding peace in our hearts will always be a struggle in the storm. I’ve always thought that at some point we’re done wrestling and searching. But it will always be that way, the storms keep coming, but because you know you have a safe haven in God, a solid base, you will keep floating.

And of course there will always be uncertainties in work or your family. And you don’t have to search or wait for more of something so that you can feel better, more attention, more recognition. That safe harbor is there, inside you.

xRen.

2 thoughts on “Waar ben jij over 5 jaar: over drijven en dobberen.

 1. Lieve Ren,

  Je appjes heb ik natuurlijk gelezen en er over nagedacht. Ik had je al verteld toch dat ik nogal tegen het boek Openbaring via de PKN-adventskalender aanliep dus ik begrijp je wel, denk ik. Op zich probeer ik er nog iets van te maken met fröbelen maar het is nogal een onsamenhangend geheel, mijn advents-ding. Daar komt nog bij dat ik helemaal afgehaakt ben bij Jos Douma, zijn dagelijkse mailtjes ervaar ik als herhalingen van herhalingen … Dus wat mij betreft ben ik benieuwd welke kant jij op wilt drijven, ik ben ook wel toe aan iets nieuws denk ik, ik ga gewoon met je mee!! We zien wel of we ergens stranden of samen verder drijven en dobberen, toch?

  Ik hoop dat je lekker gewerkt hebt vandaag. Voor nu: lekker slapen liefie!!

  Veel liefs van Gerda

  Verzonden vanuit Mail voor Windows

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s