#10

Dag tien van Walk this way! Talk this way!, het woord van vandaag is “OPSTANDING’. En dit woord komt weer, net als de afgelopen dagen, uit iets wat ik las in mijn YouVersion app in een stuk van Craig Groeschel onder andere over een goed voorbeeld zijn voor anderen.

Zeven keer in het boek Johannes verklaarde Jezus machtige vergelijkingen/woorden, dit is woord vijf. Bij het woord hoort ook weer een schriftlezing: “Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,” ‭‭Johannes‬ ‭11:25‬ ‭NBG51‬‬

Ik ben benieuwd hoe jij het woord vandaag gaat gebruiken in een gesprek! Fijne wandeling en tot morgen!

English

Day ten of Walk this way! Talk this way!, the word for today is ‘RESURRECTION’ . And this word is again from something I read in my YouVersion app, in a devotional by Craig Groeschel about leading by example.

Seven times in the book of John, Jesus declared powerful who statements. This is the tenth statement. With todays word comes a Bibleverse “Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die;” John‬ ‭11:25‬ ‭NIV‬‬

I am curious of how you are going to use the word for today in a conversation! Have a nice walk and see you tomorrow!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s