Liefde/Love

Hallo allemaal, als laatste tip van de drie wil ik jullie meegeven: toon compassie. Verplaats je misschien zelfs in die persoon. Weer een lastige taak dat besef ik.

Er is een hele grote kans dat de persoon waarmee je een conflict hebt, pijn heeft of verdriet om een reden die niets met deze situatie te maken heeft. Wees dan de persoon die liefde geeft aan deze, misschien op dat moment, lastig lief te hebben persoon.

“Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.” Kolossenzen 3:12 NBG51

The last tip I want to share with you is a short but big one: extend compassion. Again, not an easy task but chances are this person is hurting for reasons that have nothing to do with this situation. Why not be the person who offers love to this hard-to-love person.

“Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.” Colossians 3:12 NIV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s